ใครได้กินแล้วบ้าง ยาสูตรรวมเม็ด EFV/FTC/TDF ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม
ชื่อ GPO-VIR T (จีพีโอเวียร์ ที) เป็นยาตัวเดียวกันกับ Teevir (ทีเวียร์) ที่พวกเรากินอยู่แล้ว หน้าตาใหม่ แต่ตัวยาเหมือนเดิมจ้า
หนาวนี้ ดูแลสุขภาพกันด้วยน๊าาา
Cr. ภาพ องค์การเภสัชกรรม