วันนี้ เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการมายื่นริเริ่มเสนอพรบ.บำนาญแห่งชาติ ติดตามกันนะครับ Apiwat Kwangkeaw