#หนีให้พ้นจากการตีตราและละเมิดสิทธฺิ เราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งได้ ชวนอ่าน Apiwat Kwangkeaw ประธานเครือข่ายฯ
แม้งานวิจัยและแนวทางรักษาโรคจะพัฒนาไปไกล แต่สิ่งหนึ่งที่เขาสัมผัสได้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือ การตีตรา การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิผู้มีเชื้อเอชไอวี โดยยกตัวอย่างการตรวจสุขภาพของหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่ยังคงนำผลเลือดมากีดกันบุคคลเข้าทำงาน
“เรายังไม่เห็นมาตรการของรัฐในการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ขณะที่รัฐลงทุนในระบบประกันสุขภาพทั้ง 3 กองทุน ปีละ 3 พันกว่าล้าน ซื้อยาต้านไวรัสให้คนเกือบ 4 แสนคน แต่คำถามคือ รัฐลงทุนให้เขากินยาต้านแล้ว เขาควรมีโอกาสไปเรียน ไปทำงานตามความสามารถของตัวเองโดยไม่ถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติใช่หรือไม่”

ภารกิจหนีตายของ ‘อภิวัฒน์ กวางแก้ว’ ผู้มีเชื้อ HIV