ผู้ติดเชื้อ HIV เร่งยาต้านต้องเข้าระบบอาทิตย์นี้ แนะประกันสังคมโอนเรื่องสุขภาพรวมกับบัต