การนิ่งเงียบไม่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ติดเชื้อฯ นะครับ
เรียกร้องประกันสังคมให้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงกับสังคมกันครับ
#ไม่มียาต้านไวรัสเท่ากับตาย
#ประกันสังคม