การเข้าถึงการรักษาเป็นสิทธิ!

ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์วอน สปส. ปลดล็อกเบิกจ่ายยาต้านไวรัส