“รู้ผลเลือดตัวเอง”…ไม่ใช่รู้ผลเลือดคนอื่นนะ
เพื่อจะได้รีบรักษา วางแผนเดินหน้าชีวิตที่ไม่ได้แค่เรื่องเอชไอวีเท่านั้น
#มีเอชไอวีเรียนได้ทำงานได้มีชีวิตคู่ได้
ปรึกษาและตรวจเลือดได้ที่รพ.รัฐทุกแห่ง ฟรี ได้ปีละ 2 ครั้ง