“ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี รุกกระทรวงสาธารณสุข ประกาศซีแอลยารักษาไวรัสตับอักเสบซี”