เริ่มต้นวันใหม่ๆ ด้วยเพลงเพราะๆ กันนะคะ
“ความจริงที่(อ)ยากจะบอก