วันนี้ รักษาเอชไอวี/เอดส์ ฟรี แล้วนะจ๊ะ
ทั้งสิทธิข้าราชการ บัตรทอง หรือประกันสังคม