คนทำงานเอดส์ ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมลดตาย ลดรายใหม่ ลดตีตรา | ประชาไท