เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ เปิดตัวหนัง “LOVE+ รักไม่ติดลบ” ชูธง ‘เราอยู่ด้วยกันได้’