การเข้าถึงถุงยางอนามัยแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในปัจจุบันเริ่มมีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการไปขอรับที่หน่วยอนามัยใกล้บ้าน การลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และตอนนี้ยังมี “ตู้จ่ายถุงยางอนามัยอัตโนมัติ” เพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง (ทดลองนำร่องที่1.อาคารท่าเรือแหลมบาลีฮาย และ 2.โรงพยาบาลเมืองพัทยา) ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน

แต่น่าเสียดายที่บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) ซึ่งไม่ใช่แค่ถุงยางฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใส่ห่วงอนามัย ฉีดยาคุมกำเนิด ฝังยาคุมกำเนิด และการรับยาเม็ดคุมกำเนิด ฯลฯ ยังให้สิทธิเฉพาะ #บัตรทอง เท่านั้น ส่วนคนที่เป็นผู้ประกันตนในประกันสังคม หรือข้าราชการ ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เพราะที่ปรึกษาทางการเมืองของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมีข้อสังเกตในการนำงบ PP จากกองทุนบัตรทองไปใช้ดูแลสิทธิการรักษาอื่นๆ อาจไม่สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และภารกิจตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ทำให้มติบอร์ด สปสช. #ชะลอ การลงนามจัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคสำหรับประชาชนที่อยู่นอกสิทธิบัตรทองไปก่อน เพื่อให้ไปหาข้อสรุปทางกฎหมายที่ชัดเจน ซึ่งแน่นอนส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในทุกๆด้านซึ่งไม่ใช่แค่เอชไอวีเท่านั้น
.
การป้องกันโรคในประเทศนี้จึงดูแปลก ๆ ทั้งที่การเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมถึงปัญหาท้องไม่พร้อม และความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่คนที่เข้าถึงสิทธิด้านการป้องกันกลับจัดสรรให้แค่ระบบ #บัตรทอง
.

เลิฟปัง รักปลอดภัย มิติใหม่แจกยาคุม-ถุงยาง ผ่านแอพพ์เป๋าตัง-ตู้อัตโนมัติ