เสวนา​ “ก้าวต่อไปของศูนย์​องค์​รวมไปสู่การเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านเอชไอวี”

คุณกชพรรณ​ วังฐาน​ กลุ่มใจประสานใจ​ อ.พาน​ จ.เชียงราย

คุณชื่นจิต​ ชาญจิตร์​ รพ.​ ขุขันธ์​ จ.ศรีสะเกษ

ผศ.​ ภญ. ยุพดี​ ศิริสินสุข​ รองเลขาฯ​ สปสช.

คุณนิมิตร์​ เทียนอุดม​ ตัวแทนกรรมการหลักประกัน​สุขภาพภาคประชาชน

ดำเนิน​การเสวนา​ คุณสมวงศ์​ อุไรวัฒนา​ มูลนิธิ​เข้าถึงเอดส์

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร​การให้บริการด้านเอชไอวี/เอดส์​แบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน