กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม​ โดยตัวแทนองค์กรที่สนับสนุนให้เกิดหลักสูตรการอบรม​ เรียงลำดับดังนี้

1) ดร.​ ปรเมศวร์​ บุญ​ยืน​ วิทยาลัยราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล
2) คุณ​นิมิตร์​ เทียนอุดม​ ตัวแทนคณะกรรมการหลักประกัน​สุขภาพ​ภาคประชาชน
3) นพ.​รัฐพล​ เตรียมวิชานนท์​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ สปสช.
4) พญ. ชีวนันท์​ เลิศพิริยสุวัฒน์​ ผอ. กองโรคเอดส์​ วัณโรค​ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5) ดร.​ พัชรา​ เบญจรัตนาภรณ์​ UNAIDS
6) พญ. วัชรา​ ริ้วไพบูลย์​ ประธานหลักสูตร​ฯ
7) ผศ. ภญ. ยุพดี​ ศิริสินสุข​ รองเลขาฯ​ สปสช.

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร​การให้บริการด้านเอชไอวี/เอดส์​แบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน