พญ. วัชรา​ ริ้วไพบูลย์​ ประธานหลักสูตรฯ​ และอดีตคณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย​มหิดล​ กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการอบรม​ และเล่าถึงความจำเป็นที่ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสุขภาพที่เกี่ยวกับเอชไอวี

พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร​การให้บริการด้านเอชไอวี/เอดส์​แบบองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน