แม้นโยบาย “Same day ART” (เริ่มให้ยาต้านไวรัสภายใน 24 ชั่วโมงหลังตรวจพบว่าติดเชื้อ) มีนานหลายปีแล้ว ซึ่งในงานวิจัยพบว่าเมื่อได้รับยาต้านเร็วจะทำให้ผู้ป่วยคงอยู่ในระบบการรักษาได้นาน อีกทั้งยังทำให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่ภาวะ “U=U” (ผู้ติดเชื้อที่กินยาต้านไวรัสเป็นอย่างดีจนตรวจไม่เจอเชื้อไวรัสในเลือดแล้ว จะไม่แพร่เชื้อให้กับผู้อื่น) เร็วขึ้นและมากขึ้น 2.2 เท่าด้วย แต่เนื่องจากขาดการผลักดันให้นำนโยบายไปปฏิบัติ หลายโรงพยาบาลจึงยังจ่ายยาต้านไวรัสฯ ให้ได้ภายใน 7 วันหลังจากทราบผลตรวจเลือดว่าติดเชื้อมากกว่า
.
แต่ทั้งนี้ในบางโรงพยาบาล (นำร่อง) มีการประสานความร่วมมือไปยังมูลนิธิภาคเอกชนเข้ามาร่วมจัดบริการ ทำให้ผู้ติดเชื้อฯ เข้าถึงยาได้ไวขึ้นและไม่หายไประหว่างการรักษา จึงควรขยายโมเดลการจัดบริการที่โรงพยาบาลกับภาคชุมชนมาประสานความร่วมมือเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น #thecoverage

รู้จัก ‘Same day ART’ ให้ ‘ยาต้าน’ HIV ใน 24 ชม.หลังพบเชื้อ ลดปัญหาผู้ป่วยหลุดจากระบบการรักษา | TheCoverage.info