เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี ๒๕๕๕ 

อุษณีย์ บุญจันทร์ ตัวแทนเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ จ.จันทบุรี เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทข่าว หรือสารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ จากหนังสั้น “อยู่ด้วยกัน” เรื่อง “คนที่เข้าใจ” ให้สัมภาษณ์ว่า เขาและทีมงานรู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลส่งเสริมสิทธิเด็กในครั้งนี้ เนื่องจากทีมงานเอาใจใส่ในงานทำงาน ตั้งแต่เขียนบท จนเริ่มถ่ายทำ และให้ความร่วมมือกันดีมาก 

“เราดีใจมากเลยที่หนังได้รับรางวัล เพราะไม่คิดว่าจะออกมาเป็นหนังได้ เป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต และเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมทำหนังกับน้องๆ” อุษณีย์กล่าว 

ตัวแทนเครือข่ายฯ กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่เขาต้องการสื่อสารในหนังนั้น เขาต้องการให้คนในชุมชนรู้ว่าเด็กที่มีเชื้อเอชไอวีสามารถอยู่ในชุมชนได้ เรียนหนังสือได้ ใช้ชีวิตร่วมกันได้ โดยที่เนื้อหาของหนังสั้นเรื่อง “คนที่เข้าใจ” มีเค้าโครงเรื่องจากเรื่องจริง ซึ่งมีเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความไม่เข้าใจของคนในชุมชน ซึ่งเขาไม่ต้องการให้เด็กคนต่อๆ ไป เจอผลกระทบเช่นนี้อีก 

ทั้งนี้ หนังสั้นชุด “อยู่ด้วยกัน” ยังได้รับรางวัลชมเชยในประเภทเดียวกันนี้ จากหนังสั้นเรื่อง “ไข่มุก” โดยเครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ จ.สุพรรณบุรี โดยรางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท ขณะที่รางวัลชมเชย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

อย่างไรก็ตาม รางวัลข่าว สารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์นั้น ประกอบด้วย ๖ รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ ๒ รางวัล และรางวัลชมเชยอีก ๓ รางวัล โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๓๐ ชิ้นงาน