อยากให้ทุกคนลองชมหนังสั้นเรื่องนี้นะคะ จะได้รู้ว่าทำไมเราอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องเอดส์ค่ะ
#อยู่ด้วยกัน #ไม่กีดกันผู้ติดเชื้อHIV