รัฐและเอ็นจีโอร่วมมือจัดหน่วยบริการตรวจเอชไอวีที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วานและฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตลอดเดือน ก.ค. หวังลดการติดเชื้อรายใหม่และการเสียชีวิตจากเอดส์ ด้านเยาวชนส่งเสียงขอรัฐจัดบริการตรวจเลือดให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีด้วย

รมว.สาธารณสุขชี้เรื่องเอดส์ยังคงเป็นปัญหาปัญหาสำคัญและการรู้ผลเลือดเป็นวิธีการที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาได้จึงร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ออกหน่วยบริการตรวจเอชไอวีฟรีที่เดอะมอลล์ งามวงศ์วานและฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ตลอดเดือน ก.ค. และเร่งพัฒนาระบบให้สามารถบอกผลเลือดได้ภายในวันเดียวเพื่อเอื้ออำนวยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้โดยสะดวก ด้านตัวแทนกลุ่มเยาวชนขอรัฐจัดบริการตรวจเลือดให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีด้วยเนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นน่าเป็นห่วงไม่แพ้กลุ่มอื่นๆ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย องค์การแพธ กองควบคุมโคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กทม. คลินิกบางรัก และ1663 สายด่วนปรึกษาเอดส์ จัดงานแถลงข่าว “1 ก.ค.วันรณรงค์ตรวจเอชไอวี…การเริ่มต้นที่จะบรรลุ getting to Zero” ขึ้นที่ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการปรึกษาและตรวจเอชไอวี

นายแพทย์ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แม้ว่าโดยภาพรวมสถานการณ์เอดส์ในประเทศไทยจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อยี่สิบปีก่อน แต่ก็ยังพบว่าไทยยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ปีละกว่า 12,000 ราย และยังมีผู้ติดเชื้อกว่า 200,000 รายที่ยังเข้าไม่ถึงการรักษา นอกจากนี้ยังพบว่าประชาชนจำนวนมากยังเข้าไม่ถึงบริการตรวจเอชไอวีเนื่องจากประเมินโอกาสเสี่ยงในการรับเชื้อของตัวเองผิดพลาด บางรายไม่กล้าตรวจเพราะกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและแนวทางการรักษา ในขณะที่อีกจำนวนหนึ่งตรวจแล้วไม่กลับมาฟังผลเนื่องจากระบบใช้เวลาตรวจและนัดกลับมาฟังผลในอีก 3 วันถัดไป ทำให้คนเหล่านี้เสียโอกาสในการรับรู้ข้อมูลเรื่องการป้องกันและการเข้าถึงการรักษา

“กระทรวงสาธารณสุขในฐานะหน่วยงานที่ดูแลสุขภาพประชาชนของประเทศเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวน่าเป็นห่วงและจำเป็นต้องปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้สะดวก โดยเมื่อปีที่แล้วได้เปิดบริการสายด่วนปรึกษาเอดส์ 1663 ให้บริการทุกวัน 10.00-20.00 น.เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางปรึกษาคลี่คลายความกังวล สำหรับปีนี้กระทรวงสาธารณสุขจะปรับปรุงระบบการให้บริการตรวจเลือดและแจ้งผลตรวจภายในวันเดียวคือวันที่ไปรับบริการ (same day result) ประชาชนจะได้ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายและเสียโอกาสที่จะป้องกันและรักษาเอชไอวี/เอดส์ และตลอดเดือน ก.ค.นี้ สธ.และองค์กรภาคีจัดบริการออกหน่วยปรึกษาและตรวจเอชไอวีฟรีโดยในวันอาทิตย์ที่ 7,14 และ 21 ก.ค.ที่ชั้น 6 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน และอาทิตย์ที่ 28 ก.ค.ที่ลานกิจกรรมชั้น 3 ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต 10.00-20.00 น.” รมว.สธ.กล่าวและว่าทุกคน ทุกสิทธิ สามารถตรวจเลือดได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ซึ่งเป็นสิทธิทางสุขภาพที่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดให้กับคนไทยทุกคน นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานหลักก็จะพัฒนาคุณภาพทั้งเรื่องบริการและเรื่องสิทธิประโยชน์เพื่อให้เกิดการเข้าถึงการรักษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สำหรับผู้ที่จะไปใช้บริการตรวจเลือดที่หน่วยบริการของรัฐ ขอให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ตรวจมีความแม่นยำเชื่อถือได้ นอกจากนี้ยังมีระบบรักษาความลับของผู้รับบริการ โดยที่ผู้รับบริการไม่ต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องนี้พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพในการให้บริการและพัฒนาเกณฑ์การรักษาให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับระดับสากล

นางสาวพิไลวรรณ หงสกุล ผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์กรุ๊ป กล่าวว่า เดอะมอลล์กรุ๊ปเห็นความสำคัญของปัญหาเอดส์ โดยทุกปีทางเดอะมอลล์กรุ๊บเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานเอดส์โลก สำหรับงานนี้ทางเดอะมอลล์ได้ร่วมมือกับ สธ.และองค์กรภาคีในการจัดหน่วยให้บริการปรึกษาและตรวจเอชไอวี โดยเอื้ออำนวยเรื่องสถานที่คือบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ชั้น 6 สาขางามวงศ์วานในวันอาทิตย์ที่ 7,14 และ 21 กรกฎาคม เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงบริการยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในงานแถลงข่าว มีตัวแทนเยาวชนกว่า 10 คนยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้ผลักดันแพทย์สภาแก้ไขกฎเรื่องห้ามตรวจเลือดเอชไอวีให้เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่มีผู้ปกครองยินยอม เนื่องจาก สถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีของวัยรุ่นเพิ่มสูงขึ้นล้อตามตัวเลขการตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมและเป็นเรื่องยากที่จะขอให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมให้ตรวจเลือดเอชไอวีเพราะเรื่องดังกล่าวผูกพันกับทัศนคติเรื่องเพศกับเยาวชนของสังคมไทย ดังนั้นจึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขช่วยผลักดันให้มีการแก้ไขกฎดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนเข้าถึงการรักษาเอชไอวี/เอดส์เหมือนประชาชนกลุ่มอื่นๆ