ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว “ภาคประชาสังคมฟ้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ปฏิบัติหน้าที่ ทำผู้ป่วยวัณโรคหายช้า” ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ อาคารเอ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ
#หมายข่าว #วัณโรค #มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ #เอชไอวี #เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี #ทรัพย์สินทางปัญญา