เอชไอวี/เอดส์ รักษาได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
ไม่ว่าจะใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแบบไหน
อย่าไปหลงเชื่อว่าเราต้องเสียค่ารักษาแพงๆ นะคะ
#เอดส์รู้เร็วรักษาได้ #ไม่มีค่าใช้จ่าย