เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ ร้องกรมทรัพย์สินทางปัญญา หยุดสิทธิบัตรยาต้านไวรัส ที่ไม่ใหม่จริง ย้ำมาตรา 44 ช่วยบริษัทยาข้ามชาติปล้นชีวิตผู้ป่วย
#เอชไอวี #เอดส์ #กรมทรัพย์สินทางปัญญา #สิทธิบัตร #ยาต้านไวรัส