ลูกค้าจะรู้ได้อย่างไร ว่าพนักงานคนไหนมีเชื้อเอชไอวี เพราะขนาดผู้บริหารบริษัทยังดูไม่ออก จึงใช้วิธีบังคับตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าทำงานเลยมิใช่หรือ?
#WAD2016 #เอดส์โลก #กระทรวงสาธารณสุข #เอชไอวี #เอดส์

ทำไมเขาต้องตรวจเลือดเอชไอวีก่อนเข้าทำงาน? | Thaiplus.net