กว่า ๑ เดือนที่เราเรียกร้องให้ผู้บริหารโรงแรมทาวน์อินทาวน์ออกมาขอโทษสังคม ขอโทษผู้ติดเชื้อฯ และเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ ผู้บริหารก็ยังคงเงียบเฉย ทำเหมือนกับว่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น

โรงแรมทาวน์อินทาวน์ยังคงเปิดให้บริการห้องพัก ห้องรับประทานอาหารแก่แขกทั่วๆ ไปตามปกติ ส่วนนโยบายที่กีดกันผู้ติดเชื้อเอชไอวี และองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์ก็ยังคงอยู่

เราจึงต้องร่วมกันส่งเสียง ย้ำ เตือน เพื่อบอกผู้บริหารโรงแรมทาวน์อินทาวน์ว่า เราไม่ต้องการให้การละเมิดสิทธิ และเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ และองค์กรที่ทำงานด้านเอดส์ ของโรงแรมฯ กลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องแยแส ไม่จำเป็นต้องใส่ใจ

เราจะร่วมกันเรียกร้องจนกว่าผู้บริหารโรงแรมฯ จะรับผิดชอบ

มาช่วยกันส่งเสียงเล็กๆ ของเรา ที่จะต้องดังก้องกังวาลในใจผู้บริหารผ่าน www.change.org/townintown หรือถ่ายรูปพร้อมถือป้ายบอกให้โรงแรมทาวน์อินทาวน์เลิกกีดกันผู้ติดเชื้อฯ ดังรูป

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะ!
#ไม่กีดกันผู้ติดเชื้อHIV