ข่าวดีจากองค์การเภสัชกรรม เอฟฟาไวเรนซ์ เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เมื่อครั้งยายังติดสิทธิบัตร ยามีราคาสูงมาก
แต่เมื่อไม่มีสิทธิบัตร สามารถผลิตยาในประเทศได้ ราคาลดลงมาต่างกันลิบลับ
ยาตัวต่อไปที่พวกเรารอคอย คือ #Dolutegravir (DTG) ซึ่ง WHO แนะนำให้ใช้เป็นสูตรพื้นฐาน
แต่ยังไม่อยู่ในบัญชียาหลักบ้านเรา เพราะราคายังสูงอยู่
มาช่วยกันติดตามเรื่อง #สิทธิบัตรยา
มาช่วยกันหนุนให้ #องค์การเภสัชกรรม ผลิตได้ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบยาเดี่ยว หรือ ยาสูตรรวมเม็ด
มาช่วยกันส่งเสียงเพื่อให้ยา #DTG ได้บรรจุในรายการ #บัญชียาหลักแห่งชาติ
เพราะยาต้านฯ ต้องกินต่อเนื่องขาดไม่ได้หยุดไม่ได้ ดังนั้นเพื่อให้เพื่อนๆเราอยู่กับยาต้านฯได้ดีไปตลอด ยาต้านฯ ที่เรามี ควรจะเป็นยาที่ #น้อยเม็ดน้อยมื้อดื้อยากผลข้างเคียงต่ำกดเชื้อได้เร็ว
ร่วมกันติดตาม และรอส่งเสียงดังๆร่วมกันนะครับเพื่อนๆ

ยาต้านไวรัสเอดส์ ‘เอฟฟาไวเรนซ์’ ของอภ.บรรจุในบัญชีรายชื่อของ WHO แล้ว!