ก่อนที่วันพรุ่งนี้ (๒๒ ต.ต.) คณะอนุกรรมการของ กสม.จะพิจารณาเรื่องที่โรงแรมทาวน์อินทาวน์ไม่ให้บริการองค์กรด้านเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้น
เรามาช่วยกันแชร์ ๕ เรื่องเอชไอวี/เอดส์ กันอีกครั้งนะคะ เพื่อย้ำเตือนว่า “เราอยู่ด้วยกันได้จริงๆ”
#ไม่กีดกันผู้ติดเชื้อHIV