วันนี้เราได้รับใบรายชื่อที่ร่วมลงชื่อเรียกร้องให้โรงแรมทาวน์อินทาวน์เลิกกีดกันผู้ติดเชื้อเอชไอวี จากคนพม่าด้วยค่ะ
ไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนก็ไม่เห็นด้วยกับการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ นะคะ
ตอนนี้เรายังคงรอคำชี้แจงของโรงแรมทาวน์อินทาวน์อยู่
หากใครยังไม่ได้ร่วมลงชื่อ คลิก www.change.org/townintown นะคะ
#ไม่กีดกันผู้ติดเชื้อHIV