การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี จะเริ่มตรวจก็ต่อเมื่อ เรามีความ “เสี่ยง” จาก 2 กรณีที่พบได้บ่อยคือ จากการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่โดยไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัย กับการใช้เข็มฉีดยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นร่วมกันกับผู้อื่น หรือในกรณีเด็กแรกเกิดที่คลอดจากแม่ที่มีเชื้อเอชไอวี

เมื่อประเมินตัวเองได้แล้วว่าคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อจากทางใดทางหนึ่งที่กล่าวมา การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวีก็มีความจำเป็น เพราะเมื่อประเมินตัวเอง และตรวจหาเชื้อฯ ได้เร็วแค่ไหน จะทำให้การเข้าถึงการรักษาเป็นไปอย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องรอให้ร่างกายเกิดภาวะเจ็บป่วยก่อน