ช่วยกันลงชื่อ และช่วยกันแชร์ นะคะ #discrimination #HIV

ผู้บริหารโรงแรมทาวน์อินทาวน์: ต้องรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษต่อสังคม ต่อผู้ติดเชื้อฯ…