ช่วยกันคลิกเข้าไปเพื่อลงชื่อด้วยนะคะ #discrimination #HIV

ผู้บริหารโรงแรมทาวน์อินทาวน์: แสดงความรับผิดชอบ ด้วยการขอโทษต่อสังคม ต่อผู้ติดเชื้�