เมื่อไหร่ถึงจะเริ่มตรวจหาเอชไอวีกันนะ
#bloodtest #HIV

เมื่อไหร่ถึงจะเริ่มตรวจเอชไอวี และจำเป็นต้องตรวจไหม