หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน” คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา

การต่อสู้ที่ไม่ย่อท้อของแม่ ผู้มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าลูกของเธอ มีสิทธิที่จะได้เรียนหนังสือเหมือนกับเด็กทุกๆ คน