หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา

เมื่อผู้เป็นที่พึ่งพาทางใจได้จากไป ชีวิตของ “แพร” ซึ่งถูกเพื่อนๆ ที่โรงเรียนรังเกียจ จึงรู้สึกเหมือนชีวิตไม่เหลืออะไรอีก จนกระทั่งมี “เพื่อน” ก้าวเข้ามา