หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน” คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา

ความผูกพันของ “แดง” กับลุงคำหมาน ทำให้เขากล้าที่จะก้าวออกมาจากมุมของตัวเอง แต่เขาไม่รู้ว่า เมื่อวันที่เขาก้าวออกจากสถานพินิจ ชีวิตเขาจะเป็นอย่างไร