“เอเอ” เด็กหญิงในครอบครัวชาวพม่าที่อยู่ในเมืองไทย เธออยู่ในชุมชนที่ต่างหวาดระแวงกันและกัน จนวันที่เธอล้มป่วย พ่อแม่ของเธอจะทำอย่างไร