“กล้วย” เด็กชายที่อาศัยนอนตามสถานีรถไฟ มีพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด ตำรวจจะทำอย่างไรกับเขาต่อไป