“รากแก้ว”

ชีวิตของ “สมหวัง” ต้นไม้เล็กๆ ที่กำลังเติบโตเป็นไม้ใหญ่ เขามีคนรอบข้างและครู ที่เข้าใจและคอยช่วยค้ำจุนให้เติบโตได้