หนังสั้น “อยู่ด้วยกัน”คือตัวตน คือเรื่องราวของเรา

การละเมิดสิทธิเรื่องการตรวจเลือดเข้าทำงาน ยังเกิดขึ้นอยู่ทั่วไป เมื่อมีประตูบานหนึ่ง ที่ไม่รู้ว่าจะเปิดไปสู่ โอกาส หรือ การกีดกัน “ตั้ม” และเพื่อนจะเลือกอย่างไร