ทางกระทรวงแรงงานเคยทำหนังสือออกประกาศถึงสถานประกอบการทุกแห่งทั่วประเทศ แจ้งว่าไม่ให้สถานประกอบการบังคับตรวจหาเชื้อเอชไอวีและเอาผลการตรวจมาใช้กีดกันในการเข้าทำงาน ในขณะที่กรมควบคุมโรคจะทำหนังสือถึง รพ.เอกชน ให้ทราบว่าหากผู้มารับบริการประสงค์ขอตรวจหาการติดเชื้อฯ ต้องส่งผลตรวจให้แก่ผู้มารับบริการโดยตรง ไม่ส่งไปที่นายจ้าง ซึ่งจริงๆ ไม่ใช่แค่ผลการตรวจเชื้อเอชไอวี แต่ยังรวมถึงผลการตรวจสุขภาพอื่นๆ ของผู้มารับบริการด้วย เพราะเป็นข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล
.
#TNPplus #เครือข่ายผู้ติดเชื้อฯ #ละเมิดสิทธิ

คร.เตรียมแจ้ง รพ.เอกชน ไม่ให้รับตรวจเอชไอวีให้นายจ้าง กีดกันเข้าทำงาน – ข่าวสด